Koncept saradnje i zajedničkog plasmana

Malo je reći da je CRNI GODŽI biser u biljnom svetu čija konzumacija leči mnoge bolesti uključijući i malignitete, da povećava energiju, detoksikuje telo, popravlja vid i magično popravlja krvnu sliku.
Svesni smo da se ova biljka gaji tek nekoliko godina na našem podneblju i da danas proizvođači uglavnom imaju manje zasade, čiji pojedinačni kapaciteti nisu dovoljni za kvalitetan plasman.
Problem nastaje kada se plod obere pošto u svežem stanju može da se čuva svega nekoliko dana.
Kada se uzme u obzir visoka cena i nedovoljna obaveštenost stanovništva o blagodatima ovih bobica zaključujemo da godži definitivno nije roba za pijacu već je potrebna dalja prerada, sušenjem ili zamrzavanjem i plasman u većim lancima trgovine.
Odlučili smo da se udružimo i nastupimo jedinstveno na tržištu Srbije i inostranstvu, gradeći prepoznatljiv brend.

Naš rad je usmeren na nekoliko programa

Proizvodnja

Proizvodnja sadnica crnog godžija

Proizvodnja kvalitetnog sadnog materijala važana je za formiranje novih zasada i povećanje ukupne proizvodnje crnog godžija u Srbiji i okruženju.
Kroz program plasmana sadnica koje se do 50% vrednosti mogu ispaćivati u kompenzaciji za plod, vršimo dodatni stimulans za masovniji uzgoj.

Proizvodnja svežeg ploda

Proizvodnja crnog godžija na prostoru Balkana, ali i na nivou cele evrope nije dovoljna da zadovolji potrebe tržišta a proizvedeni plod teško dolazi do krajnjih potrošača. Ovaj paradoks je objašnjiv jer niko pojedinačno
nema dovoljnu količinu za plasman u veće trgovinske lance. Imajući u vidu da se plod konzumira u malim količinama a da je njegova cena veoma visoka, plantažeri se uglavnom odlučuju za manje zasade.
Udruženi proizvođači crnog godžija nastoje da objedine svu količinu i nastupe jedinstveni na tržištima Srbije, Evrope i Ruske Federacije.

Prerada, pakovanje i marketing

Sušenje i zamrzavanje ploda

Crni godži se može čuvati u zamrznutom stanju ali je daleko najpovoljniji način čuvanja i dalje prerade u sušenom stanju.
Koncept naše organizacije je da više proizvođača bere i suši plodove po istim standardima ili isporučuje svež plod u našu sušaru gde će po jedinstvenom kvalitetu biti sortiran, pakovan u jedinstvenu ambalažu ili slat na dalju preradu.

Razvoj palete proizvoda koji u osnovi imaju crni godži

Jedan od načina plasmana ali i popularizacije crnog godžija je kroz paletu proizvoda za koje već postoji tržište poput konditorske ili mlečne industrije.
Sa tim u vezi pregovaramo sa više proizvođača prehrambenih proizvoda da u poznatu recepturu a za naše potrebe uvrstimo crni godži. Primera radi bonžita ili voćni jogurt sa bobicama crnog godžija može biti svima dostupan proizvod a zadovoljiće dnevne potrebe za unosom plavog antioksidansa antocijanina.

Pakovanje

Već je navedena činjenica da danas ne postoje veliki proizvođači a da je sve više manjih pa je plasman ploda i proboj na tržište za njih najveći izazov.
Sa druge strane, domaći i inostrani lanci marketa prvo pitaju za količine a onda započinju pregovore.
Kako bismo zajedno plasirali proizvod, moramo pre svega imati jedinstven kvalitet ali i jedinstvenu ambalažu.
Prema ovom konceptu, plantažeri donose plod kod nas, gde se pakuje ili dalje prerađuje i plasira trgovačkim lancima.
Proizvođač može plasirati proizvod preko udruženja ili dobiti status ovlašćenog distributera. Može povući svoj upakovan proizvod i plasirati ga bilo gde.
Na ovaj način proizvođač ostvaruje veću zaradu ali i učestvuje u širenju tržišta pa potencijalno može postati distributer većih količina nego što je sam proizveo.

Marketing

Naša organizacija plasira proizvode od crnog godžija na sajtovima i društvenim mrežama ali marketing je više od toga. Učestvujemo na sajmovima, popularišemo kroz medije i direktno pregovaramo sa trgovinama i industrijom.
Kroz gore navedeni koncept da svako od naših proizvođača može postati distributer jedinstveno upakovanog proizvoda, povećava se potencijal lokalnog marketinga i lanca distribucije.

Naše mreže su:

Sajt crnigodzi.com kao i:

https://crnigodzi.rs/

Instagram.com/crnigodzi/

Facebook.com/crnigodzi

U praksi naš program izgleda ovako:

1. Proizvođač donosi svež ili osušen plod čija se vrednost utvrđuje po cenovniku.
2. U protivvrednosti uzima proizvode iz naše palete, bez obzira da li se radi o upakovanim istim tim bobicama ili već formiranom proizvodu poput bonžite, meda sa crnim godžijem, kaše sa crnim godžijem i slično.
3. Proizvođač postaje ovlašćeni distributer brendiranog proizvoda i sa istim može trgovati u našem lancu ili samostalno tražeći tržište, bez ikakvih ograničenja. Prednost je i to što ako sam nađe tržište za veću količinu proizvoda, iste može nabaviti od bilo kog drugog ovlašćenog distributera iz naše mreže.
4. Razlika u otkupnoj i prodajnoj ceni je pre svega cena prerade i pakovanja kao i učešće u održavanju platforme i marketingu.

Primer br 1:

Primer br 2: