Proizvodnja, prerada i plasman

Naš koncept je ukratko: proizvodnja sadnog materijala, saradnja sa proizvođačima otkup ili kompenzacija ploda, prerada i plasman.

Proizvodnja crnog godžija na prostoru Balkana, ali i na nivou cele Evrope nije dovoljna da zadovolji potrebe tržišta a proizvedeni plod teško dolazi do krajnjih potrošača. Ovaj paradoks je objašnjavamo tako što niko pojedinačno nema dovoljnu količinu za plasman u veće trgovinske lance. Imajući u vidu da se plod konzumira u malim količinama a da je njegova cena veoma visoka, plantažeri se uglavnom odlučuju za manje zasade.
Udruženi sa proizvođačima crnog godžija u mogućnosti smo da objedinomo proizvodne kapacitete i odgovorimo na potrebe tržišta za ovim lekovitim plodom.

Trenutno u većem obimu plod plasiramo kao sušene bobice dok deo prerađujemo i plasiramo kroz različite proizvode.