Jedinstvena ponuda sadnica crnog godžija koju plaćate 50% od komercijalne cene odmah i 50%  u plodu, po unapred definisanoj ceni.

SADNICE CRNOG GODzIJA – cena

(može biti umanjena do 50%)

  • od 50-150 komada              2.200 din
  • od 150-500 komada           2.050 din
  • od 500-1.000 komada         2.000 din
  • preko 1.000 komada         1.800 din

Takođe plod crnog godžija otkupljujemo prema cenama iz naredne tabele.

PLOD CRNOG GODziJA – otkup

(kroz ovu cenu se obračunava razlika do pune cene sadnice )

  • Svež plod sa peteljkom       2.400 din
  • Osušeni plod            5.000 din

Napomena:
Plod se uzima u zamenu za deo cene sadnica prema unapred definisanom ugovoru.
Otkup ploda preko navedenih količina, vršiće se isključivo prema trenutnim potrebama i potražnje na tržištu a cenovnik i tražene količine će biti objavljene na zasebnoj strani.
Prioritet prilikom otkupa ploda imaće kupci naših sadnica, članovi udruženja pa ostali zainteresovani.